Рекламирай при нас | HippoTaxi

РЕКЛАМИРАЙ ПРИ НАС

Транспортната реклама е изключително динамично развиващ се дял от външната реклама.

Тя се характеризира с много добра достижимост Reach, тъй като транспортните средства обикновено се движат в гъсто населени райони.

Поради своята специфична организация, таксиметровият превоз позволява изключително добро таргетиране (Target Audience). Различни хора ежедневно извършват пътувания, което значително повишава коефициента на дневна ефективна циркулация DEC.

И не на последно място ефектът на пленената аудитория вътре в транспортните средства. Рекламата там не може да бъде избегната и не се получава пренасищане поради т.нар. информационен глад. Когато човек е принуден няколко минути да стои на едно място без да прави нищо, той несъзнателно се стреми да запълни липсата на информация, като чете каквото му попадне пред погледа.

Моля попълнете формата за запитване, за да можем да Ви изпратим конкретна оферта.