Блог | HippoTaxi
HIPPO TAXI СЕ ГРИЖИ ЗА СИГУРНОСТТА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ

HIPPO TAXI СЕ ГРИЖИ ЗА СИГУРНОСТТА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ

12.06.2023

Таксиметрова компания Hippo Taxi се грижи за сигурността на своите клиенти. Как?

 

  • Всички места в нашите таксиметрови автомобили са застраховани според действащата нормативна уредба.
  • Всички поръчки могат да се проследят от обаждането в КОЛ центъра на Hippo Taxi до крайната дестинация.
  • Всяко такси в системата може да се проследи, както в реално време, така и за предишен период.
  • Внедрили сме автоматизирана мониторинг система за контрол върху коректността на сметката на всеки един курс. Системата изолира на 100% възможността за манипулация на сметката.
  • Всички водачи на Hippo Taxi са задължени редовно да  се почистват и поддържат автомобилите си.
  • Всички автомобили се контролират 24/7 за прилежен външен и вътрешен вид.
  • Всички документи на водачите се следят за давност.
  • Всички документи на автомобилите, като данъци, застраховки и други се следят за давност.
  • Всички намерени и непотърсени вещи се съхраняват в офиса на Hippo Taxi до един месец, след изтичането му се предават на съответни органи на МВР.
  • В никакъв случай не издаваме детайли на поръчката на трети лица, освен след официално запитване от службите на МВР.