Таксиметрова компания Hippo Taxi се грижи за сигурността на своите клиенти. Как?

  • Всички места в нашите таксиметрови автомобили са застраховани според действащата нормативна уредба.
  • Всички поръчки могат да се проследят от обаждането в КОЛ центъра на Hippo Taxi до крайната дестинация.
  • Всяко такси в системата може да се проследи, както в реално време, така и за предишен период.
  • Внедрили сме автоматизирана мониторинг система за контрол върху коректността на сметката на всеки един курс. Системата изолира на 100% възможността за манипулация на сметката.
  • Всички водачи на Hippo Taxi са задължени редовно да  се почистват и поддържат автомобилите си.
  • Всички автомобили се контролират 24/7 за прилежен външен и вътрешен вид.
  • Всички документи на водачите се следят за давност.
  • Всички документи на автомобилите, като данъци, застраховки и други се следят за давност.
  • Всички намерени и непотърсени вещи се съхраняват в офиса на Hippo Taxi до един месец, след изтичането му се предават на съответни органи на МВР.
  • В никакъв случай не издаваме детайли на поръчката на трети лица, освен след официално запитване от службите на МВР.