Ние сме таксиметрова компания Hippo Taxi!

Екипът ни, дръзнал да създаде нещо ново и нужно за нашия град, е млад, ентусиазиран, притежаващ високи професионални знания и умения. Стараем се да мислим иновативно, съвременно, търсим решения, които в най-голяма степен да отговарят на нуждите на гражданите и гостите на гр. Варна.

Морската столица на България – нашата Варна, трябва да расте и да се развива. За да стане това трябват съвременни решения, водещи до по-добро качество на живот на съгражданите във всички области. Това ще стане чрез по-качествена работа и по-добри продукти и услуги, създадени от всички Нас. По-добрите таксиметрови услуги безспорно имат принос за по-добър живот. Можем да споделим, че искаме да се чувстваме част от развитието и част от успеха на града ни. Търсим свобода, уважение, възможности за реализиране на идеи и решения и повече успех в стремежа да живеем по-добре. Работата ни да води до по-добър живот на всички Варненци. Желаем услугите ни да са качествени и разпознаваеми, варненци да са все по-доволни, а гостите на града ни все повече да го харесват.

Съзнаваме, че таксиметровите услуги, ползвани от граждани и гости са част от визитката на всеки град. Горди сме, че работим и създаваме нещо ново в тази област.

Благодарим Ви за доверието![

Нашия автопарк

Всички наши автомобили са оборудвани с модерна GPS – система, позволяваща най-бързо локализиране и автоматично изпращане на конкретната заявка до най-близкия автомобил. Всички превозни средства са задължени редовно да се почистват и поддържат, оборудвани са с функционираща климатична система, комплект за първа помощ, пожарогасител и всички задължителни предпазни средства.

Декларираме че, автомобилите отговарят изцяло на действащата в Република България нормативна уредба и са шофирани от правоспособни водачи, притежаващи всички необходими документи, съгласно законовите разпоредби.

Водачите винаги носят изрядно облекло и са в приветлив вид през работно време, поздравяват клиентите при качване и слизане от автомобила, съобразяват се с техните предпочитания за маршрут, вид и сила на музиката, както и оказват помощ при товарене и разтоварване на багажа.

Внедрили сме също и автоматизирана мониторинг система за контрол върху коректността на сметката на всеки един курс, за да гарантираме на Вас нашите клиенти коректността на услугата която Ви предлагаме.